микроцимент и смола

микроцимент и смола

Microcement and resin

къща, гр. София – бутикови изпълнения: полагане на подови покрития от микроцимент, защитени с безцветни полиуретанови смоли

House, Sofia - boutique performances: laying microcement floor coatings protected with colorless polyurethane resins
бани - микроцимент и полиуретанова смола

бани - микроцимент и полиуретанова смола

Bathrooms - microcement and polyurethane resin

къща, гр. София – цялостни бутикови изпълнения: микроцименти и полиуретанови смоли

House, Sofia - complete boutique performances: microcements and polyurethane resins
бани с микроцимент

бани с микроцимент

Bathrooms with microcement

гр. София - бутиково изпълнение: саморазливна циментова настилка; декоративна пътека от мрамор и бяла смола; цялостно оформление на подове и стени с микроцименти и импрегнатори

Sofia - boutique performance: self-leveling cement floor; marble and white resin decorative walkway; complete layout of floors and walls with microcements and impregnators
бани с микроцимент и смола

бани с микроцимент и смола

Bathrooms with microcement and resin

гр. София - бутиково изпълнение: таван - циментова шпакловка и многослойно епоксидно покритие; стени - циментова шпакловка, хидроизолация, тонирана полимерна шпакловка, полиране и импрегниране; подове - монтаж на сифон и задаване на наклони, хидроизолация, саморазливна циментова настилка и епоксидна подова система

Sofia - boutique performance: ceiling - cement plaster and multilayer epoxy coating; walls - cement plaster, waterproofing, tinted polymer plaster, polishing and impregnation; floors - installation of a siphon and setting of slopes, waterproofing, self-leveling cement floor and epoxy floor system
баня - настилка от микроцимент

баня - настилка от микроцимент

Bathroom - floor of microcement

гр. София: подова система от микроцимент и полиуретанова смола

Sofia: floor system of microcement and polyuretan resin
настилка за тераса - бетон ефект с микроцимент

настилка за тераса - бетон ефект с микроцимент

Terrace flooring - concrete effect with microcement

къща, с. Рударци – декоративна циментова настилка: обработка на обрушени участъци, фуги и наклони със специални полимер-цименти със завишени параметри; декоративно покритие с ефекта на арт-бетон; защитно покритие

house, Rudartsi - decorative cement floor: treatment of collapsed sections, joints and slopes with special polymer-cements with increased parameters; decorative coating with the effect of art-concrete; protective coating
микроцимент и смола

микроцимент и смола

Microcement and resin

интериор, фотостудио, гр. София - подове: декоративна настилка във венециански стил в съчетание с хомогенна епокси-полиуретинова настилка; стени: полирана графитена шпакловка; таван: видим бетон

Interior, photo studio, Sofia - floors: decorative floor in Venetian style in combination with homogeneous epoxy-polyurethane floor; walls: polished graphite plaster; ceiling: visible concrete
микроцимент - Гарванът и гюлето

микроцимент - Гарванът и гюлето

Microcement - The Raven and the Bullet

клуб, гр. София - декоративни циментови покрития: микроцименти и защитни покрития

Club, Sofia - decorative cement coatings: microcements and protective coatings
полимерна замазка и микроцимент

полимерна замазка и микроцимент

Polymer screed and microcement

Кулинария, гр. София - външна декоративна полимерна циментова настилка: специална водонепропусклива, мразоустойчива и високоякостна замазка с полимерни добавки и декоративен финиш с ефекта на арт-бетон

Culinary, Sofia - exterior decorative polymer cement floor: special waterproof, frost-resistant and high-strength screed with polymer additives and decorative finish with the effect of art-concrete