стоматология - бяла епоксидна смола

стоматология - бяла епоксидна смола

Dental office - white epoxy resin

гр. София - полагане на специализирана подова настилка: дебелослойна епоксидна система със саморазливен финишен слой

Sofia - laying of specialized floor: thick-layer epoxy system with self-leveling finish layer
саморазливен под и бяла смола

саморазливен под и бяла смола

Self-leveling floor and white resin

къща, гр. Варна - декоративна настилка: изравнителна циментова саморазливна настилка и епоксидна система със саморазливен финишен слой

House, Varna - decorative floor: cement self-leveling floor and epoxy system with self-leveling finish layer
Под от бяла епоксидна смола

Под от бяла епоксидна смола

White epoxy floor

апартамент, гр. София - дизайнерско решение: обработка на пукнатини и епоксидна система със саморазливен финишен слой

Apartment, Sofia - design solution: crack treatment and epoxy system with self-leveling finish
настилка от бяла епоксидна смола

настилка от бяла епоксидна смола

White epoxy resin floor

апартамент, гр. Асеновград: епоксидна подова система със саморазливен бял гланцов финиш

Apartment, Asenovgrad: epoxy floor system with self-leveling white glossy finish
бани с бяла епоксидна смола

бани с бяла епоксидна смола

Bathrooms with white epoxy resin

гр. София - дизайнерско решение: епоксидна система със саморазливен бял гланцов финиш

Sofia - design solution: epoxy system with self-leveling white gloss finish
баня с бяла епоксидна смола

баня с бяла епоксидна смола

Bathroom with white epoxy resin

гр. София - дизайнерско решение: епоксидна система със саморазливен бял гланцов финиш

Sofia - design solution: epoxy system with self-leveling white glossy finish