Тералайн ООД: индустриални и декоративни подови настилки
И Н Д У С Т Р И А Л Н И    П О Д О В Е
приложение технология дебелина
/мм/
механична устойчивост комплексна цена материали и труд
анти-прахови защитни покрития и запечатки импрегнатори, епоксидни и полиуретанови покрития - нанасяне на 2 слоя с валяк 0,2 - 0,6 в зависимост от основата 6 - 12 лв/м2
закрити паркинги и гаражи тънкослойни епоксидни и полиуретанови системи - нанасяне с валяк / шпакловане 1 - 1,5 средна 19 - 27 лв/м2
дебелослойни епоксидни и полиуретанови системи с носещ саморазливен слой 2 - 3 висока 38 - 46 лв/м2
производства и складове тънкослойни епоксидни и полиуретанови системи - нанасяне с валяк / шпакловане 1 - 1,5 средна 19 - 27 лв/м2
дебелослойни епоксидни и полиуретанови системи с носещ саморазливен слой 2 - 3 висока 38 - 46 лв/м2
мортар - замазка от кварц и смола със запечатка, нанесена с валяк / шпакловане 6 висока 47 - 56 лв/м2
комбинирана система - саморазливно покритие / шпакловка върху замазка или насипен слой от кварц и смола 5 - 8 екстремна 65 - 82 лв/м2
хранително-вкусова промишленост тънкослойни епоксидни и полиуретанови системи - нанасяне с валяк / шпакловане 1 - 1,5 средна 24 - 32 лв/м2
дебелослойни епоксидни и полиуретанови системи с носещ саморазливен слой 2 - 3 висока 44 - 56 лв/м2
болници, лаборатории и фармация тънкослойни епоксидни и полиуретанови системи - нанасяне с валяк / шпакловане 1 - 1,5 средна 24 - 32 лв/м2
дебелослойни епоксидни и полиуретанови системи с носещ саморазливен слой 2 - 3 висока 44 - 56 лв/м2
антистатични покрития дебелослойни епоксидни и полиуретанови системи с носещ саморазливен слой 2 - 3 средна 46 - 62 лв/м2
тераси и покриви тънскослойни епоксидни и полиуретанови системи - нанасяне с валяк / шпакловане 1 - 1,5 ниска 26 - 38 лв/м2
дебелослойни епоксидни и полиуретанови системи 2 - 3 средна 45 - 72 лв/м2
открити паркинги, терминали, бензиностанции и други тънкослойни епоксидни и полиуретанови системи - нанасяне с валяк / шпакловане 1 - 1,5 средна 22 - 35 лв/м2
дебелослойни епоксидни и полиуретанови системи с носещ саморазливен слой или шпакловка 2 - 3 висока 42 - 56 лв/м2
комбинирана система - саморазливно покритие / шпакловка върху замазка или насипен слой от кварц и смола 5 - 8 екстремна 74 - 92 лв/м2
покрития за влажни основи и основи без хидроизолация тънкослойни епоксидни и полиуретанови системи - нанасяне с валяк / шпакловане 1 - 1,5 средна 19 - 32 лв/м2
дебелослойни епоксидни и полиуретанови системи с носещ саморазливен слой 2 - 3 висока 35 - 54 лв/м2
изравняване и заглаждане на основи преди полагане на паркети, ламинати, PVC-настилки, мокети и други саморазливна циментова настилка 3 - 8 - 10 лв/м2
5 ниска 12 - 14 лв/м2
изравняване и заглаждане на основи в обществени зони и леки производства преди полагане на епоксидни и полиуретанови покрития саморазливна циментова настилка 3 ниска 13 - 16 лв/м2
5 средна 17 - 21 лв/м2
изравняване и заглаждане на основи в индустрии преди полагане на епоксидни и полиуретанови покрития саморазливна циментова настилка 5 висока 29 - 33 лв/м2
високоякостни бързосъхнещи замазки готова замазка на циментова остнова с пластификатори и специални добавки 20 висока 32 - 38 лв/м2

СТЕПЕНИ НА МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ
Ниска Лек пешеходен трафик в частни домове и слабо натоварени обществени зони
Средна Интензивен пешеходен трафик с устойчивост на мебели с колелца, както и умерен трафик на палетни колички и леки автомобили – в натоварени обществени зони и леки производства
Висока Усилен трафик на палетни колички и трафик на кари, както и интензивен трафик на леки автомобили – в складове, производства, свръхнатоварени обществени зони и други
Екстремна Трафик на тежкотоварни автомобили и подемна техника – рампи, тежки производства и други

Цените са без ДДС и варират в посочените интервали в зависимост от състоянието на основата, използваните материали и дебелината на полаганата настилка.
Представянето на крайна оферта изисква извършване на оглед на съответния обект.