автосервиз - епоксидна настилка

автосервиз - епоксидна настилка

Car service - epoxy floor

автосервиз, гр. София - специализирано подово покритие: епокси-полиуретанова система

Car service, Sofia - specialized floor: epoxy-polyurethane system
многослойна настилка за гаражи

многослойна настилка за гаражи

Multilayer garages floor

гаражи, с. Лозен - специализирано подово покритие за гаражи: обработка на пукнатини, направа на цокъл, локални репарации и епокси-полиуретанова система

Garages, Lozen - specialized floor coating for garages: crack treatment, cove making, local repairs and epoxy-polyurethane system
подова настилка за гаражи

подова настилка за гаражи

Garage flooring

гаражи, къща, гр. София - специализирана гаражна подова система: обработка на пукнатини, изработка на холкер и полагане на епокси-полиуретанова система

Garages, house, Sofia - specialized garage floor system: treatment of cracks, production of cove and laying of epoxy-polyurethane system
подова настилка за гараж

подова настилка за гараж

Garage floor

гараж, къща, гр. София - подова система: специална високоякостна тънкослойна замазка за корекция на наклони, индустриална саморазливна циментова настилка, изработка на холкер и специализирано защитно двуслойно цветно покритие

Garage, house, Sofia - floor system: special high-strength thin-layer screed for slope correction, industrial self-leveling cement floor, making a cove and specialized protective two-layer color coating
епоксидна настилка за гараж

епоксидна настилка за гараж

Epoxy garage flooring

гаражни клетки, сграда Никми, гр. София - специализирано подово покритие за закрити паркинги: епоксидна система със саморазливен финишен слой

Garage, Nikmi building, Sofia - specialized floor coating for covered parkings: thick-layer epoxy system with self-leveling finish layer
епоксидна подова настилка за гараж

епоксидна подова настилка за гараж

Epoxy garage floor

гараж, къща, гр. Благоевград - специализирано подово покритие за гаражи: епоксидна система със саморазливен финишен слой

Garage, house, Blagoevgrad - specialized floor coating for garages: epoxy system with self-leveling finish layer
противоплъзгаща настилка за гараж

противоплъзгаща настилка за гараж

Anti-slip garage floor

гараж, гр. София - специализирано подово покритие за гаражи: епокси-полиуретанова система с междинна кварцова посипка

garage, Sofia - specialized floor for garages: epoxy-polyurethane system with intermediate quartz sprinkle
многослойна настилка за гараж

многослойна настилка за гараж

Multilayer garage flooring

гараж, гр. София - специализирано подово покритие за гаражи: локални репарации и епокси-полиуретанова система

garage, Sofia - specialized floor for garages: local repairs and epoxy-polyurethane system