декоративен епоксиден под - Piece of Paradise

декоративен епоксиден под - Piece of Paradise

: Decorative epoxy floor - Piece of Paradise

заведение, гр. София - дизайнерско решение

Bar&Dinner, Sofia - design solution
декоративни подови настилки - Night Flight

декоративни подови настилки - Night Flight

Decorative flooring - Night Flight

нощен клуб, гр. София - дизайнерско решение: обработка на подово осветление и детайли; декоративна епоксидна система

Night club, Sofia - design solution: processing of floor lighting and details; decorative epoxy system
Catty - декоративна епоксидна настилка

Catty - декоративна епоксидна настилка

Catty - decorative epoxy flooring

Сердика Център, гр. София - дизайнерско решение

Serdika Center, Sofia - design solution
бани с микроцимент

бани с микроцимент

Bathrooms with microcement

гр. София - бутиково изпълнение: саморазливна циментова настилка; декоративна пътека от мрамор и бяла смола; цялостно оформление на подове и стени с микроцименти и импрегнатори

Sofia - boutique performance: self-leveling cement floor; marble and white resin decorative walkway; complete layout of floors and walls with microcements and impregnators
Lenovo - бетон ефект и смоли

Lenovo - бетон ефект и смоли

Lenovo - concrete effect and resins

Paradise Center, гр. София - декоративни настилки: епокси-полиуретанова система, специална саморазливна циментова настилка, полиране и импрегниране

Paradise Center, Sofia - decorative floor: epoxy-polyurethane system, special self-leveling cement floor, polishing and impregnation
декоративен епоксиден под - DblBlk

декоративен епоксиден под - DblBlk

Decorative epoxy floor - Double Black

нощен клуб, гр. София - дизайнерско решение

Night club Double Black, Sofia - design solution
под от монети

под от монети

Floor of coins

апартамент, гр. София - бутиково изпълнение: саморазливна циментова настилка и епоксидна подова система с декорация от монети

Apartment, Sofia - boutique performances: self-leveling cement flooring and epoxy floor system with coin decoration
бани - микроцимент и полиуретанова смола

бани - микроцимент и полиуретанова смола

Bathrooms - microcement and polyurethane resin

къща, гр. София – цялостни бутикови изпълнения: микроцименти и полиуретанови смоли

House, Sofia - complete boutique performances: microcements and polyurethane resins
бял под и визия на полиран бетон

бял под и визия на полиран бетон

White floor and vision of polished concrete

апартамент, гр. Стара Загора - дизайнерско решение: 1. Обработка на пукнатини в съществуваща замазка; 2. Изравнителна саморазливна циментова настилка; 3. Изработка на декоративен холкер; 4. Полиуретанова система в бяло; 5. Специален саморазливен циментов под с двойна епоксидна запечатка; 6. Декорация на стълби; 7. Детайли.

Apartment, Stara Zagora - design project: 1. Treatment of cracks in existing cement screed; 2. Self-leveling cement floor; 3. Making a decorative cove; 4. Polyurethane system in white; 5. Special self-leveling cement floor with two-layer epoxy protective coating; 6. Decoration of stairs; 7. Details.
микроцимент и смола

микроцимент и смола

Microcement and resin

интериор, фотостудио, гр. София - подове: декоративна настилка във венециански стил в съчетание с хомогенна епокси-полиуретинова настилка; стени: полирана графитена шпакловка; таван: видим бетон

Interior, photo studio, Sofia - floors: decorative floor in Venetian style in combination with homogeneous epoxy-polyurethane floor; walls: polished graphite plaster; ceiling: visible concrete
Love Labels - саморазливна замазка и смоли

Love Labels - саморазливна замазка и смоли

Love Labels - self-leveling screed and resins

ЦУМ, гр. София - бутиково изпълнение: саморазливна циментова настилка и тънкослойна епокси-полиуретанова система

Central Department Store, Sofia - boutique performance: self-leveling cement floor and thin-layer epoxy-polyurethane system
баня с микроцимент и смола

баня с микроцимент и смола

Bathroom with microcement and resin

гр. София - бутиково изпълнение: стени - тонирана полимерна шпакловка, полиране и импрегниране; подове - монтаж на сифон и задаване на наклони, саморазливен циментов под, декорация с камък и епоксидна система със саморазливен финишен слой

Sofia - boutique performance: walls - tinted polymer plaster, polishing and impregnation; floors - installation of a siphon and setting of slopes, self-leveling cement floor, decoration with stone and epoxy system with self-leveling finish layer
микроцимент и смола

микроцимент и смола

Microcement and resin

къща, гр. София – бутикови изпълнения: полагане на подови покрития от микроцимент, защитени с безцветни полиуретанови смоли

House, Sofia - boutique performances: laying microcement floor coatings protected with colorless polyurethane resins