Тералайн ООД: индустриални и декоративни подови настилки
Д Е К О Р А Т И В Н И    П О Д О В Е
настилка технология дебелина
/мм/
механична устойчивост комплексна цена материали и труд
визия на шлайфан бетон саморазливна циментова настилка с два слоя защитна безцветна запечатка - импрегнатор, епоксидно или полиуретаново покритие 5 средна 32 - 46 лв/м2
саморазливна циментова настилка с два слоя защитна безцветна запечатка - импрегнатор, епоксидно или полиуретаново покритие 5 висока 46 - 58 лв/м2
едноцветни хомогенни покрития тънкослойни епоксидни и полиуретанови системи - нанасяне с валяк / шпакловане 1 - 1,5 средна 19 - 27 лв/м2
дебелослойни епоксидни и полиуретанови системи с носещ саморазливен слой 2 - 3 висока 38 - 46 лв/м2
цветни кварцови настилки тънкослойни епоксидни и полиуретанови системи с посипка от цветен кварц - нанасяне с валяк / шпакловане 1 - 1,5 средна 32 - 46 лв/м2
мортар - замазка от цветен кварц и смола със запечатка нанесена с валяк / шпакловане 5 висока 53 - 67 лв/м2
мозаечни подове тънкослойни епоксидни и полиуретанови системи с посипка от цветни чипсове - нанасяне с валяк / шпакловане 1 - 1,5 средна 39 - 45 лв/м2
дебелослойни епоксидни и полиуретанови системи с носещ саморазливен слой и пълнеж от цветни чипсове или декоративен кварц 2 - 3 висока 47 - 74 лв/м2
венециански стил дебелослойни епоксидни и полиуретанови системи 2 - 3 средна до висока 34 - 46 лв/м2
бутикови и
дизайнерски решения
циментови, епоксидни и полиуретанови системи
специализирани настилки за бани и мокри помещения тънскослойни епоксидни и полиуретанови системи - нанасяне с валяк / шпакловане 0,5 - 1,5 средна 34 - 47 лв/м2
дебелослойни епоксидни и полиуретанови системи 2 - 6 средна 54 - 72 лв/м2

СТЕПЕНИ НА МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ
Ниска Лек пешеходен трафик в частни домове и слабо натоварени обществени зони
Средна Интензивен пешеходен трафик с устойчивост на мебели с колелца – в натоварени обществени зони
Висока Усилен пешеходен трафик и трафик на палетни колички в свръхнатоварени обществени зони

Цените са без ДДС и варират в посочените интервали в зависимост от състоянието на основата, използваните материали и дебелината на полаганата настилка.
Представянето на крайна оферта изисква извършване на оглед на съответния обект.