декоративен епоксиден под - Piece of Paradise

декоративен епоксиден под - Piece of Paradise

: Decorative epoxy floor - Piece of Paradise

заведение, гр. София - дизайнерско решение

Bar&Dinner, Sofia - design solution
декоративни подови настилки - Night Flight

декоративни подови настилки - Night Flight

Decorative flooring - Night Flight

нощен клуб, гр. София - дизайнерско решение: обработка на подово осветление и детайли; декоративна епоксидна система

Night club, Sofia - design solution: processing of floor lighting and details; decorative epoxy system
епоксидни подове и бетон ефект - клуб 33

епоксидни подове и бетон ефект - клуб 33

Epoxy floors and concrete effect - Club 33

нощен клуб, гр. София - дизайнерско решение: декоративни епокси-полиуретанови подови системи и настилка с бетон ефект

Night club, Sofia - design solution: decorative epoxy-polyurethane floor systems and self-leveling cement floor with concrete effect
саморазливен под и смола - Lomo

саморазливен под и смола - Lomo

Self-leveling floor and resin - Lomo

бар-ресторант, гр. София - декоративна настилка: репариране на пукнатини, изравнителна саморазливна циментова настилка, епокси-полиуретанова система и обработка на барплот

Bar-restaurant, Sofia - decorative floor: crack repair, self-leveling cement floor, epoxy-polyurethane system and bar counter treatment
микроцимент - Гарванът и гюлето

микроцимент - Гарванът и гюлето

Microcement - The Raven and the Bullet

клуб, гр. София - декоративни циментови покрития: микроцименти и защитни покрития

Club, Sofia - decorative cement coatings: microcements and protective coatings
бетон ефект - Confetti

бетон ефект - Confetti

concrete effect - Confetti

ресторант, гр. София - декоративна настилка с бетон-ефект: циментова декоративна настилка, полиране и защита с импрегнатор от висок клас

Restaurant, Sofia - decorative floor with concrete effect: cement decorative floor, polishing and protection with high class impregnator
декоративен епоксиден под - DblBlk

декоративен епоксиден под - DblBlk

Decorative epoxy floor - Double Black

нощен клуб, гр. София - дизайнерско решение

Night club Double Black, Sofia - design solution
полимерна замазка и микроцимент

полимерна замазка и микроцимент

Polymer screed and microcement

Кулинария, гр. София - външна декоративна полимерна циментова настилка: специална водонепропусклива, мразоустойчива и високоякостна замазка с полимерни добавки и декоративен финиш с ефекта на арт-бетон

Culinary, Sofia - exterior decorative polymer cement floor: special waterproof, frost-resistant and high-strength screed with polymer additives and decorative finish with the effect of art-concrete
подови настилки за кухня - Елаците-Мед АД

подови настилки за кухня - Елаците-Мед АД

Kitchen flooring - Ellatsite-Med AD

столова и кухня, Елаците-Мед АД, с. Мирково - полагане на епоксидна подова система и монтаж на специализирана PVC настилка с холкер и капак

Dining room and kitchen, Ellatsite-Med AD, Mirkovo - laying of epoxy floor system and installation of specialized PVC floor with cove formers
подова настилка за кухня - Happy Day

подова настилка за кухня - Happy Day

Kitchen flooring - Happy Day

кухня, ресторант Happy Day, гр. Дупница - обновяване на кухня в ресторант: настилка - изработка на холкери и полагане на износоустойчиво и лесно за поддръжка, безфугово, дебелослойно епоксидно подово покритие върху съществуващи стари плочки; стени - монтаж на фибростъклени тапети и нанасяне на специализирано многослойно епоксидно покритие

Kitchen, restaurant Happy Day, Dupnitsa - renovation of kitchen in a restaurant: floor - making coves and laying of wear-resistant and easy cleaning, jointless, thick-layer epoxy floor on existing old tiles; walls - installation of fiberglass wallpapers and application of specialized multilayer epoxy coating
подова настилка за кухня - Уго

подова настилка за кухня - Уго

Kitchen flooring - Ugo

кухня на заведение, пицария Уго, гр. София - сертифицирана настилка: дебелослойна епоксидна подова система

Restaurant kitchen, Ugo pizzeria, Sofia - certified floor: thick-layer epoxy floor system